Ποια είναι η θεραπεία του καρκίνου του νεφρού;

Η χειρουργική εξαίρεση του νεφρού (ριζική νεφρεκτομή) ή σε επιλεγμένες περιπτώσεις (μονόνεφρος, αμφοτερόπλευροι όγκοι, μικρό μέγεθος και περιφερική εντόπιση του όγκου) του τμήματος που περιέχει τον όγκο (μερική νεφρεκτομή) οπως και σε μερικες περιπτωσεις μαζι με αφαιρεση του ουρητηρα αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, με πολύ καλά αποτελέσματα.