Καρκίνος του Ουροποιητικού

Ο ρόλος της ρομποτικά υποβοηθούμενης χειρουργικής στους καρκίνους του ουροποιητικού συστήματος.
Dr. Γεώργιος Λαμπανάρης MD, Χειρούργος ουρολόγος – διδάκτωρ πανεπιστημίου Charite – Βερολίνου
Dr. Απόστολος Λαμπανάρης MD, PHD Χειρούργος ουρολόγος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Erlangen – Γερμανίας.