Επηρεάζεται η σεξουαλική ικανότητα μετά από την επέμβαση;

Όχι-Παρατηρείται παλίνδρομη εκσπερμάτιση (το σπέρμα ξαναγυρνά στην ουρήθρα, αντί να εξέλθει από τo πέος).